CEHENNEM EHLİ TEKRAR DÜNYAYA DÖNMEK İSTEYECEK


Cehennem azabı gören kimseler, dünyaya tekrar dönmeye çare arayacaklardır. Fakat bu çare aramaları boşadır. Kendilerine hiçbir fayda vermeyecektir. Cenabı Hak Kur'an-ı Kerim'de :

''Allah kimi şaşırtırsa bundan sonra onun hiç hamisi yoktur. O zalimleri göreceksin ki onlar azabı gördükleri zaman ''(dünyaya) geri dönmeye bir yol var mı?'' diyecekleridir.


Onları, (ateşe) arz olunurlarken, zilletten boyunlarını bükü büke göz ucuyla (nasıl) bakacaklarını göreceksin. İman etmiş olanlar (şöyle) demiş (ler) dir. ''Gerçekten hüsrana düşenler, kıyamet günü kendilerini de taraftarlarını da hüsrana uğratanlardır. Gözünüzü açın ki zalimler muhakkak sürekli bir azap içindedirler.


Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek, hiçbir dostları yoktur. Allah kimi sapıklıkta bırakırsa ona hiçbir yol yoktur.


Allah'tan reddine asla çare olmayacak bir gün gelmeden evvel Rabbiniz (in davetine) icabet edin. O gün sizin için ne sığınacak bir yer, sizin için ne de (günahlarınızı) inkar (a bir mecal) yoktur.


Şüphe yok ki, kafirler cehennem azabında ebedi kalıcıdırlar.
Biz onlara zulmetmedik fakat onlar kendileri nefislerine zulmetmiş idiler.

(Şöyle) Çağrıştılar : Ey Malik Rabbin bizi öldürsün o da: '' Siz azapta kalıcılarsınız'' der.

Andolsun biz size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz hakkı çirkin görenlerdiniz.


Cehennem ehlinin yiyecekleri bile kendilerine azap verecektir. Onlar acıktıkları zaman yiyecekleri yemek zakkum ağacı olacaktır. Bu hususta Allah:

-''Şüphesiz o zakkum ağacı günaha düşkün olanın yemeğidir. (o) Sıcak suyun kaynadığı karınlar içinde kaynayacak erimiş madenler gibidir. (Zebanilere): Tadın onu da, (denilir), sürükleyerek cehennemin ta ortasına götürün.''

''Sonra tepenin üstüne o kaynar su azabından dökün. Tat (o azabı) çünkü sen, (evet iddianca) sen çok ulu, çok şerefli idin.''

Cenab-ı Allah zakkum ağacını şöyle vasf ediyor:
- Böyle (bir nimete) konmak mı hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı?
-Hakikat biz (zakkum ağacını) zalimler (kafirler) için bir fitne (bir imtihan) yaptık. (Çünkü onlar, ateş ağacı yakar nasıl bitirmiş? derlerdi.)


Şüphesiz o, öyle bir ağaçtır ki, çılgın ateşin dibinden (bitip) çıkacaktır, tomurcukları şeytanların başları gibidir. İşte hakikat onlar bundan yiyecekler, bu suretle karınlarını bundan dolduracaklardır.


Sonra dönüp gidecekleri yer şüphesiz cehennemdir. Çünkü onlar atlarını sapkın kimseler bulmuşlardı da kendileri de onların izleri üzerinde (birbirini itip) koşturuyorlardı...


Yüce rabbim hepimizi cehennem azabından korusun... Amin. ES-SELAMUN ALEYKUM...