CENAB-I HAKKIN CEHENNEM EHLİNE HİTABI


Cenab-ı Allah cehennem ehline Kur'an-ı Kerim'de şöyle hitap buyurur:


''Sonra, muhakkak ki siz ey sapkınlar, yalancılar, elbette (siz cehennemde) zakkum ağacından yiyeceksiniz; karınlarınız ondan dolduracaksınız. Üstünde (şiddetli susayacağınız için) o kaynar sudan içeceksiniz.''


''Öyle ki, suya kanmayan develerin içişi gibi içeceksiniz. İşte hesap günü, onlara (verilecek) ziyafet bu...''


''Solcular, (ahirette kitapları sol tarafından verilenler) ise, onlar ne acıklı durumdalar. Onlar ateşin alevi ve kaynar su içindedirler.''


Birde üzerinde cehennemin kapkara dumanı olan bir gölge var... O gölge ne serindir, ne de mülayim... Çünkü onlar bundan önce (dünyada) zevklerine düşkündüler; ve en büyük günah (Allah'a ortak koşmak) üzerinde ısrar ediyorlardı.  Birde diyorlardı ki '' Öldüğümüz ve bir toprak, bir yığın kemik olduğumuz vakit mi, hakikate biz mi dirilecekmişiz? Evvelki atalarımızda mı?'' derler. Ne yazıktır ki onlara. Allah bizi onlardan olmaktan korusun.
Kafirler Kendilerinin Toprak Olmalarını Temenni Ederler


Hesap günü herkesin ameli meydana çıkacaktır. Mü'minin imanı ve kafirin küfrü münafıkın nifakı ortaya dökülür. Böylece bütün ümmetler hesaba çekilir, teker teker hepsi de hesap vermeye zorlanır. Şu muhakkaktır ki, insanların hesapları da amellerine göre değişir. Mahşerde Allah'u Teala ilk önce hayvan haklarını ve onlarla ilgili olan hesapları görür ve sonra da hayvanlara ''Toprak olun!'' diye emreder. Onlar da toprak olurlar. Bu durumu gören kafirler hayvanlar gibi toprak olmayı arzularlar ve : ''Keşke bizde onlar gibi toprak olsaydık ta cehennem azabını görmeseydik.'' derler. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur:


''Çünkü hakikaten biz size yakın bir azabın (ahiret azabının) tehlikesini haber verdik. O gün herkes iki elinin önden yolladığı (hayır ve şerden dünyada yaptığı amel ve hareket) ne ise (ona) bakacak, kafir ise ''Ah ne olurdu ben toprak olaydım'' diyecek.Kafir ve asiler, cehennem azabını gördükleri zaman böyle temennide bulunacaklar, fakat bu temennileri kendilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır.


Kıyamet günü bütün mahlukat tekrar yaratıldıktan sonra hesaba çekilip, aralarındaki hakların eda edilmesi için hüküm verilecektir. Bu hak alma-verme işleminde hayvanlarda dahil olacaktır. Bu hususta Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hz. Muhammed (SAV) şöyle buyurmuştur:


 '' (Kıyamet günü) Haklar, muhakkak sahiplerine ödenecektir. Hatta boynuzlu koyundan boynuzsuz koyun hakkını alacaktır.


SADAKA-İ FITIR

Sadaka-i Fıtır ne demektir, hükmü nedir?

Halk arasında fitre denilen sadaka-i fıtır, ramazan ayının sonuna yetişen ve asli ihtiyaçlardan başka, artıcı olma ve üzerinden bir yıl geçme şartı aramaksızın nisap miktarı mala sahip bulunan her Müslümanın vermesi vacip olan bir ibadettir.


Sadaka-i Fıtır, insan fıtratındaki yardımlaşma ve dayanışmanın bir gereği olarak insan bedeninin zekatı kabul edilmiştir. Bu neden le sadaka-i fıtra, ''Can sadakası'' veya ''Beden sadakası'' da denilmektedir. Diğer taraftan fitre, yoksulların ihtiyaçlarının giderilmesinde, bayram gününün neşesinden onların da istifade etmelerinde önemli bir rol oynar.


Kimler Sadaka-i Fıtır Vermekle Yükümlüdür?


Sadaka-i Fıtır, burcundan ve asli ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olan her Müslümana vaciptir. Bireyin sadaka-i fıtır ile mükellef olması için öngörülen zenginlik ölçüsü, zekatta aranan nisaptır. Ancak sadaka-i fıtırda, zekatta öngörülen, malın artıcı olması ve üzerinden 1 yıl geçmesi şartı aranmamaktadır.


Sadaka-i Fıtır Ne Zaman Verilir?


Sadaka-i Fıtır, Ramazan Bayramı'nın birinci günü tan yerinin ağırmasıyla vacip olmakla birlikte, ramazan ayı içinde de verilebilir. Hatta fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için, bayramdan önce verilmesi daha iyidir. Ancak bayram sabahına kadar sadaka-i fıtır verilmemiş ise, bayram günlerinde ödenmesi gerekir. Zamanında ödenmeyip sonraya kalan fıtreler ise, mümkün olan ilk fırsatta ödenmelidir.


Sadaka-i Fıtır kimlere verilir, kimlere verilmez?


Sadaka-i fıtır, zekat verilebilecek kimselere verilir. Zekat verilmesi caiz olmayan kişilere  Sadaka-i fıtır da verilmez.
ALLAH'A EMANET OLUN... ES-SELAMUN ALEYKUM...