CENAB-I HAKKIN CEHENNEM EHLİNE HİTABI


Cenab-ı Allah cehennem ehline Kur'an-ı Kerim'de şöyle hitap buyurur:


''Sonra, muhakkak ki siz ey sapkınlar, yalancılar, elbette (siz cehennemde) zakkum ağacından yiyeceksiniz; karınlarınız ondan dolduracaksınız. Üstünde (şiddetli susayacağınız için) o kaynar sudan içeceksiniz.''


''Öyle ki, suya kanmayan develerin içişi gibi içeceksiniz. İşte hesap günü, onlara (verilecek) ziyafet bu...''


''Solcular, (ahirette kitapları sol tarafından verilenler) ise, onlar ne acıklı durumdalar. Onlar ateşin alevi ve kaynar su içindedirler.''


Birde üzerinde cehennemin kapkara dumanı olan bir gölge var... O gölge ne serindir, ne de mülayim... Çünkü onlar bundan önce (dünyada) zevklerine düşkündüler; ve en büyük günah (Allah'a ortak koşmak) üzerinde ısrar ediyorlardı.  Birde diyorlardı ki '' Öldüğümüz ve bir toprak, bir yığın kemik olduğumuz vakit mi, hakikate biz mi dirilecekmişiz? Evvelki atalarımızda mı?'' derler. Ne yazıktır ki onlara. Allah bizi onlardan olmaktan korusun.
Kafirler Kendilerinin Toprak Olmalarını Temenni Ederler


Hesap günü herkesin ameli meydana çıkacaktır. Mü'minin imanı ve kafirin küfrü münafıkın nifakı ortaya dökülür. Böylece bütün ümmetler hesaba çekilir, teker teker hepsi de hesap vermeye zorlanır. Şu muhakkaktır ki, insanların hesapları da amellerine göre değişir. Mahşerde Allah'u Teala ilk önce hayvan haklarını ve onlarla ilgili olan hesapları görür ve sonra da hayvanlara ''Toprak olun!'' diye emreder. Onlar da toprak olurlar. Bu durumu gören kafirler hayvanlar gibi toprak olmayı arzularlar ve : ''Keşke bizde onlar gibi toprak olsaydık ta cehennem azabını görmeseydik.'' derler. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur:


''Çünkü hakikaten biz size yakın bir azabın (ahiret azabının) tehlikesini haber verdik. O gün herkes iki elinin önden yolladığı (hayır ve şerden dünyada yaptığı amel ve hareket) ne ise (ona) bakacak, kafir ise ''Ah ne olurdu ben toprak olaydım'' diyecek.Kafir ve asiler, cehennem azabını gördükleri zaman böyle temennide bulunacaklar, fakat bu temennileri kendilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır.


Kıyamet günü bütün mahlukat tekrar yaratıldıktan sonra hesaba çekilip, aralarındaki hakların eda edilmesi için hüküm verilecektir. Bu hak alma-verme işleminde hayvanlarda dahil olacaktır. Bu hususta Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hz. Muhammed (SAV) şöyle buyurmuştur:


 '' (Kıyamet günü) Haklar, muhakkak sahiplerine ödenecektir. Hatta boynuzlu koyundan boynuzsuz koyun hakkını alacaktır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz için teşekkürler...