CEHENNEM YEDİ TABAKADIR

Şeksiz, şüphesiz onların hepsine vad olunan cehennemdir. Onun yedi kapısı, onlardan her kapının (onlara) ayrılmış birer nasibi vardır.

Bu ayette anlaşılacağı üzere cehennem yedi tabakadan oluşmaktadır. Her tabakanın azabı aynı değildir. Kimi tabakanın azabı çok çetin, kimi tabakaların azabı da diğer tabakalara göre daha az çetindir. Bu tabakalara işlenilen günaha göre azap edilecektir.


Bu konuyu ayetlerle anlatalım...


- Hatırla o vakti ki (kafirlerin önderleriyle ayak takımları) ateşe (cehennemde) birbirleriyle çekişirlerken zayıf olanlar, büyüklük taslayanlara (önderlerine) şöyle diyecekler:

''-Biz (dünyada) size itaatkar idik. Şimdi siz, bizden ateşin bir kısmını savabiliyor musunuz?''
Büyüklük taslayıp imandan yüz çevirenler de şöyle diyecekler: ''Biz topyekün o ateş içindeyiz. Doğrusu Allah, kulları arasında (gerekli) hükmünü verdi. (Müminleri cennete koydu, kafirleri cehenneme soktu.)


Ateşte (cehennemde) onlar, cehennem bekçilerine diyecekler ki:

-Rabbinize dua edin, (hiç olmazsa) bizden bir gün (müddetince) azabı hafifletsin.''

- Kafirler beni bırakıp da kullarımı (meleklerimi, İsa'yı, Uzeyr'i kendilerine) dostlar edineceklerini mi sandı (lar) ? Biz cehennemi o kafirler için bir konak hazırladık.

-O küfredenler ayrı zümreler ayrı zümreler halinde (sapıklık ve kötülük derecelerine göre birbiri ardınca) cehenneme sürüldü. Nihayet oraya geldikleri zaman onun (cehennemin) kapıları açıldı. (Cehennemin) bekçileri onlara (şöyle) dedi:

''Size içinizden Rabbinizin ayetlerini karşınızda okuyacak, sizi bu günümüze kavuşmakla korkutacak Peygamberler gelmedi mi? Onlar:

''Evet (geldi)''. dediler, fakat azap kelimesi (biz) kafirlerin üzerine hak oldu.

Denildi ki: ''İçinizde ebedi olduğunuz halde girin cehennemin kapılarından. Kibir taslayanların karargahı ne kötü.''

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz için teşekkürler...