CENNETİN KÖŞK VE SARAYLARI

Kuran-ı Kerim'de, tefsirlerde ve hadislerde beyan olundu ki, cennette, yakuttan, inciden, zebercetten, kızıl altından, ulu saraylar ve köşkler vardır. İçinde, sündüs, atlas ve dibacelerden minderler, döşekler ve yastıklar vardır. Altından ve şeffaf cam gibi nurdan ve halis gümüşten sapsız maşrabalar, bardaklar ve kaseler, sahan vs. tabaklar vardır ki, bunların kimisi altından, kimisi nurdan icat olunmuştur. Kuranı-ı Kerim'de Allah'u Teala:''Cennet içinde yüksek sedirler ve tahtlar vardır'' (Ğaşiye: 13)


''Ve altın işlemeli sedirlere yaslanıp karşılıklı otururlar.'' (Vakıa : 16)


Bu ayeti kerimenin tefsirinde tefsirciler beyan ettiler ki: ''Cennet ehli, yakut, cevahir, inci ve zebercetle süslenmiş tahtlar üzerinde birbirleriyle karşılıklı konuşurlar.''

Başka ayette:

'' İnsana ferahlık veren sündüs, atlas, ipekli kumaşlardan yataklar, yastıklar, minderler, vardır. Bunlar şimdiki halde de döşenmiş bulunmaktadır.


Bir başka ayette:


''Cennet ehli, öyle döşekler üzerine dayanırlar ki, onların aşağı tarafları kalın dibaceden yapılmıştır.'' (Rahman : 54)

Başka ayette:

'' O döşemelerin yüzü, ışık saçan nurdur.


Müslim hadislerinden birinde de şöyledir:

''Cennet içinde müminler için çok miktarda, şeffaf ve yüksek köşkler vardır.''

''Bunlar, içi boş inciden icad olunmuş, yapılmıştır.''

''Tulu altmış mildir.''

Bir rivayette ise varid olduğuna göre:

''Arzı otuz mildir.''


Kuran'da :


'' Ve onlar, gurfelerde emniyetterdirler.'' (Sebe: 37)


Bu ayet-i Kerime'de olan gurfelerde Türkçede çardak odaları anlamına gelir. Onlar, öyle yüksek köşklerdir ki, cihannuma olup orada memleketin her tarafı teşa ve müşahede edilir.


Hadis alimlerinden İbni Kıyam, şöyle buyurdu:

''Biz zikr olunan çadırlar, cihannuma ve köşklerden başkadır. Zira bunlar, bahçelerin, bostanların ve gülzarların içinde ırmak kenarlarına kurulur. Dünya aleminde padişah otakları ve çadırları gibi.

Değerli kardeşlerim cennete olacak köşk ve saraylar hakkında daha birçok ayet mevcuttur. Ama anlattıklarımız eminim hoşunuza gitmiştir. O halde cennetteki köşkler için ve daha birçok nimet için Allah'a karşı olan kulluk görevimizi hakkıyla yapalım. Allah bizi Cennet ehlinden eylesin. Amin...


ES-SELAMUN ALEYKUM...
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz için teşekkürler...