İNSAN MAHŞERDE KENDİSİNE ON SORU SORULMAK İÇİN ON YERDE DURDURULUR

İnsan mahşerin dehşet ve şiddetinden kurtulursa bile aşağıda zikredeceğimiz, sırat, mizan, hesap, sual gibi birtakım şiddetli ve dehşet verici geçitler olduğundan dünyada iken güzel ameli ile Cenabı Hakkı kendisinden razı etmelidir. Aksi takdirde on yerde kendisine soru sorulmak için durdurulur, her birinde bir çeşit sual sorulur. Bunlarda sahih hadislerle sabittir.


Kendisine şu hususlarda soru sorulur:

- Beş vakit namaz ve zekattan,
- Heva ve hevesine uymaktan,
- Ana, baba hakkından,
- Evlat iyalinin hukukundan,
- Hizmetçilerin hakkından,
- Komşu ve akraba hakkından,
- Sıla-i rahimden ( akrabayı ziyaret etmek ),
- Müslüman kardeşine edilen buğuz ve düşmanlıktan,
- Emr-i bi'l maruf nehy-i ani'l münkerden,
- Gıybet, nemime ve bühtandan.

İşte insan dünyada, zikredilen bu hususlarda bir noksanlık yaparsa beyan edilen on yerde biner sene durdurularak sorguya çekilir. Bu duraklarda cehennem azabından başka bir çeşit azap görür. Bilhassa o esnalarda cehennem tabakaları görüleceğinden buda kendisine ayrıca bir korku ve dehşet verecektir. Nitekim Cenab-ı Hak buyurur ki:

- (Kabirlerinizden çıktığınız zaman ) Üstünüze saf ateşten bir alevle, bir duman salıverilir. ( ve onlar, sizi mahşere sevk ederler.) Onları engelleyip kurtulamazsınız.


Şu ayeti celilede cehennemin mahşer yerine getirileceğine delalet ediyor:

- Cehennemde o gün getirilip ortaya konur; o gün (kafir) insan düşünür, fakat o düşünüp gerçeği anlamaktan ona ne fayda? (artık düşünmek ona hiçbir fayda sağlamaz).


Kıyamet günü kafirlere ve günahkarlara azap edilmek için melek vasıtası ile cehennem mahşere götürülür.

Allah-u Teala buyuruyur ki:

- Allah düşmanlarının toplanıp ateşe götürülecekleri gün, (kıyamet de) onlar, ilk gelenden itibaren sorunca gelinceye kadar bekletilirler. Nihayet ateşe girdikleri zaman onlar, (dünyada) ne yaptıysalar kulakları, gözleri ve derileri hep aleyhlerine şahitlik edeceklerdir.

O gün, bir kısım insanların yüzü güler, bir kısım insanların ise gülmez. Dehşet ve endişeye kapılmayan iyiler,  Allah'ın kendilerine ihsan ettiği nimetlerden dolayı sevinç içindeyken, diğer taraftan Allah'a asi olan kafir ve fasıklar dehşet ve endişeler kendilerini kaplar. Cenab-ı Hak buyurur ki:

- Bir takım yüzler vardır ki, o gün parıldar, güler sevinir. Nice yüzlerde vardır ki, o gün üzerlerinde toz toprak var. Onları karanlık ve karalık kaplayacaktır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz için teşekkürler...