KABİR ZİYARETİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Kabir ziyaretinde bulunan kimse şu hususlara dikkat etmelidir:

1- Sahih bir niyeti olmalıdır. Gerçek bir izan sahibi olarak kabir ziyaretinde bulunmalı.

2- Ziyaret edeceği kişi veli olsa, Peygamber dahi olsa ondan bir şey istememelidir. Kabirdeki zattan medet ummamalıdır.

Ne yazık ki günümüzde kabir ziyaretinde bulunanlar kabirlerden medet umar oldular. Bu Allah'a şirktir. Allah ayette: Ve andolsun ki insanı Biz yarattık. Ve nefsinin ona ne vesveseler vereceğini biliriz. Ve Biz, ona şah damarından daha yakınız. (KAF:16) buyurmaktadır.


Başka ayette:“Bana dua edin, duânıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir hâlde cehenneme gireceklerdir.” (MÜ'MİN:60)


Bu ayetteki biz, ona şah damarından daha yakınız manası Allah'ın her yerde yanımızda olduğunu göstermektedir. Bu durumda nerede olursak olalım Allah yanımızdadır. O halde bize çok yakın olan Allah'tan mı yardım dilemeli, yoksa kabirde yatan insanlardan mı medet dilemeliyiz? Allah'tan doğrudan yardım dilemeliyiz. Araya hiç kimseyi aracı koymadan... Allah bana dua edin duanıza karşılık vereyim diyor. Eğer ölüden medet ummak diye bir şey olsaydı. Allah ölüyü aracı yapın duanızı kabul edeyim derdi haşa...


Zamanımızda bazı insanlar: ''Bu isteğim olursa falanca velinin kabrini ziyaret edip, yahut şu hastalığım geçerse falanca velinin kabrini ziyaret edip ona kurban keseceğim.'' demesi kesinlikle caiz değildir.  Çünkü kurban Allah için kesilir. Mekke müşrikleri de aynı şekilde Allah'a inanırlardı. Fakat putlara kurban keserlerdi. Putlardan medet umup Allah'la aralarına aracı ederlerdi. Günümüzde bu hata maalesef kabir ziyaretlerinde yapılıyor. Bunların hepsi doğru değildir. Tehlikelidir. Kabirler ancak ibret almak için ziyaret edilir. Ne yazık ki çoğu insan ölülerden medet umuyor. Allah ayetlerinde bu tür kimselerin yaptıkları hakkında:

"De ki: Allah'tan başka ilah olduğunu sandıklarınızı çağırın, sizin bir sıkıntınızı gidermeye ve onu değiştirmeye güçleri yetmez." (İsra: 17/56)


"Eğer onları çağırırsanız, sizin çağırmanızı işitmezler, isitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet Günü ise onlar, sizin (onları Allah'a) ortak koşmanızı tanımazlar. (Bu gerçeği) Sana her şeyden haberi olan Allah gibi (hiç kimse) haber veremez." (Fatır: 35/14)


" İnsanlar biraraya getirildiği zaman, (onların Allah'tan başka taptıkları) onlara düşman kesilirler ve (kendilerine ibadet etmelerini de) tanımazlar." (Ahkaf: 46/6) buyurur. Bu ayetler varken nasıl da ölüden medet umabiliriz ki.


Şöyle  der bazıları: ''Siz yaşayanların size dua etmesini istersiniz de neden ölüden sizin için medet ummasını dilemiyorsunuz derler.'' Bu apaçık bir yanlışlıktır. Eğer böyle olsaydı Peygamberimiz ümmeti için dua etmezdi. Unutmayın kabirler, ölülüler ibret içindir. Birgün bende oraya gideceğim, öleceğim deyip, Allah'a daha çok bağlanmalıyız.


Kabir ziyaret edilirken kabirdekilere selam verilebilir. Kabirdeki zat için Allah'a dua edilebilir. Ama asla kabirdeki kişiden medet umulmamalıdır.


Hz. Aişe annemizden rivayet edilen bir Hadis'te ''Allah bizden önce gidenlere de, bizden sonra kalanlara rahmet etsin.'', diye ziyade edilmiştir. Bu hadiste anlaşılacağı üzere kabir ehli için sadece dua edilebilir. Kabirdeki kişiden asla medet umulmaz.


Hatta bazı hadis kaynaklarında  ölüye verilen selamı ölülerin icabet ettiği geçmektedir. Yani verilen selamı aldıkları ifade edilir. En doğrusunu Allah bilir.


Abdulla bin Ömer (r.a.) her gittiği kabrin başına selam verirdi. Hatta bazı kaynaklarda Abdullah bin Ömer'in yüz defadan fazla Peygamber kabrini ziyaret ettiği ve Peygambere (SAV), Ebu Bekir'e ve Ömer' e (Allah onlardan razı olsun.) selam verdiği söylenir.


Kabirlerde Kur'an okunması konusunda da şöyle söyleyebiliriz. Kur'an sadece kabirlerde okunmamalı, her yerde okunmalıdır. Kur'an ölülere değil dirileredir. Ne yazık ki günümüzde Kur'an-ı sadece kabirlerde okur olduk. Kur'an-ı her yerde okumalıyız. Kur'an hayatımızın bir parçası olmalı....

Allah bizi kabirleri bol ziyaret edilen ve selamı bol olanlardan eylesin...

AMA KESİNLİKLE KABİRLERDE ÖLÜLERDEN MEDET DİLEMEYİN. MEDETİ YALNIZ ALLAH'TAN DİLEYİN...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz için teşekkürler...