KIYAMET

Kıyamet ne zaman kopacak?
Kıyamet demek dünyanın sonu demektir... Yalnız dünyanın mı? Dünya gibi diğer yaratıkların mesela güneş, ay, yıldızlar ve diğer gezegenler gibi varlıklarının da sonu gelmesi, çalışamaz hale dönüşmesi demektir.
Şurası bir gerçektir ki, dünya dahil, bütün bunların tümüne birden kainat adı verilir.
Yerin, göğün, güneşin, ayın, diğer yıldızların hulasa mükevvenat namında ne varsa, bütün bu varlıkların sonunun gelmesi, yıkılıp mahvolması kıyamet demektir.
Şu halde gök yıkılacak... Yer yok olacak... Dağlar dümdüz kesilecek...
Güneş sönecek. Ay ve diğer gezegenler fonksiyonlarını kaybedecek... Bütün bunların faaliyetleri duracak...


Neden mi?
Yukarıda geçmişti... Çünkü insan varlığı gibi bu varlıklarında bir ömrü bir eceli (yaşama süresi) vardır. Ne kadar yaşayacakları, vazifelerini ne zamana kadar icra edecekleri Allah katında bellidir. Cenab-ı Hak bunları da tıpkı insanlarda olduğu gibi bir yaşama ve çalışma süresi tanımıştır. İşte o sıra dolar dolmaz hepsinin faaliyeti duracak ve olan olacaktır!... İşte kıyamet budur!


Kıyametin ne zaman kopacağını Allah-u Teala bilir. Ancak Allah-u Teala Kuran-ı Kerim'de kıyametin alametlerini teker teker açıkladığı gibi; Peygamber Efendimiz (SAV) hadisi şerifinde kıyamet alametlerine değinmşlerdir. Hak Teala hazretleri buyurur:

'' Nas için hesaplarının vakti yaklaştı. Halbuki onlar, gaflet içinde olup haktan ve taatten kaçıcıdırlar.'' ( ENBİYA: 1)
İmam-ı Buhari, İbni Ömer (r.a)'den rivayet eder ki Resulullah Efendimiz şöyle buyurur:


'' Geçmiş ümmetlerin zamanları yanında sizin zamanınız ikindi namazından güneş batıncaya kadar olan zaman kadardır.''
 
Yani dünya ömrü 1 gün farz olunsa, fecr-i başlamasından ikindi namazı vaktine dek geçen zaman geçmiş ümmetlerin zamanları olurdu. İkindi namazı vaktinden güneş batıncaya kadar kalan zaman da sizin zamanınızdır.
Hesap ve kıyamet gününün yakın olduğuna dair çok ayetler ve hadisi şerifler vardır. Fakat kıyamet gününün tayini yani ne zaman olacağı, ancak Allah-u Tealla'nın ilminde gizlidir. Nitekim Allah buyurur: ''Sana kıyamet vakti hakkında sual sorarlar. Deki: ''Onu ancak Rabbim bilir. Vakti gelince onun işaretlerini de Allah'tan başka kimse gösteremez. O göklerde ve yerde çok ağır bir yüktür. O, size ansızın gelir; ondan kurtulamazsınız.'' (ARAF: 186)


'' Gerçekten kıyamet vaktinin ilmi ancak Allah'tadır.'' (LOKMAN: 34)

'' Sana kıyametin ne zaman olacağını sorarlar. Nasıl zikredebilirsin onu, Rabbine müntehi oluncaya kadar?'' (NAZİAT: 42-44)
Diğerleri gibi bir hadisi şerifinde Resulullah şöyle buyurdu:'' Gaipten 5 şey vardır ki, onları, gerek beşer, gerek cin ve gerekse melek olsun, Allah'tan başka kimse bilemez.''
 
Ve şu ayeti okudu. Bu ayeti kerimede olan beş şey şunlardır:

'' Kıyamet zamanı, yağmur yağma zamanı, ana rahminde olan çocuğun kız mı yoksa oğlan mı olduğu, kişinin ertesi günü ne kazanacağı ve ne zaman ecelinin geleceği. Bunları hiç kimse bilmez.!! (LOKMAN: 34)
Bunlar, Allah-u Teala'nın ilmine havale olmuş işlerdendir.
Kıyamet alametleri 2 kısımdır. Bunlardan bir kısmına suğra (küçük) alametler denir ki, sayısı pek çoktur. Diğer bir kısmına ise Kübra (büyük) alametler denir. Küçük alametlerin bir kısmı burada Allah'ın yardımıyla zikir olunacaktır.
...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz için teşekkürler...