MAHŞERDE İNSANLAR DERECELERİNE GÖRE AYRILACAKLARDIR

Mahşer yerinde insanların derecelere ayrılacakları ve bütün gizli hususların açığa çıkarılacağı bir gerçektir. O gün gizli olan hiçbir şey kalmayacaktır. Allah bu konuda:


- Bütün esrarın ortaya döküleceği (ayan beyan olacağı) o kıyamet günü, artık insan için ne bir kuvvet vardır, ne de bir yardımcı.


Peygamberler, veliler, salihler ve bazı müminler o gün güneşin sıcağından uzak olarak Arşı Azam'ın gölgesi altında bulunup gölgeleneceklerdir. O günün sıcağının vereceği azaptan salim olarak Allah'ın nimetlerine kavuşma anını bekleyeceklerdir. Bu bekleyiş, onlara azap değil, zevk verecektir. Çünkü onlar Allah'ın nimet ve rahmeti altında bulunmaktadır. 


Kıyamet gününde güneşin sıcağında kurtulup Arşı Azam'ın gölgesi altında gölgelenme nimetine nail olunabilmesi için dünyada iken yapılması gereken amellerden bazılarını Hz. Peygamber (SAV) bir hadisi şerifinde açıklamıştır. Allah'u Teala'nın Kıyamet günü kendi gölgesinden başka gölge bulunmadığı bir vakitte Arşın gölgesi altında gölgelendireceği yedi sınıf insanın yapmış oldukları amelleri Peygamber (as) şöyle beyan etmiştir:


Adaletle hükmeden devlet reisi, genç yaşında ibadet eden kimse, kalbi camilerle bağlı olup namaz vakitlerini gözetleyenler, birbirlerini sırf Allah rızası için sevenler ve böyle iken vefat edenler, güzel ve mevki sahibi olan bir kadının cinsi münasebette bulunma teklifinde bulunduğu vakit ''ben Allah'tan korkarım'' deyip onu red eden kimse, sadakayı gizli verip, riya ve gösterişten kendini uzak tutan kimse, gizli ve tenha yerde Allah'ı zikrederek ağlayan kimse.


Hadisi şerifte ifadesini bulan sözler dikkatle incelendiği vakit az önce söylediğimiz söze hak verilir. Yani bu hususlar kendisinde mevcut olan kimse tam bir mümindir. Allah'ın tüm emirlerini yerine getiren, yasaklarından kaçınan kimsedir. Çünkü, güzel bir mevki sahibi olan kadının kendisine teklifte bulunup Allah korkusundan onunla zina yapmayan bir kimse hayatında zina yapmaz ve yine tenha bir yerde Allah'ı zikredip gözlerinden yaş akıtan kimse de hiçbir ibadeti terk etmez.


Hulasa, diğer hususlar da böyle  değerlendirildiğinde görürüz ki, bu yedi sınıf içinde bulunanlar gerçek mümin olarak dünyada yaşamış, ahirete de mümin olarak göçmüş, hiçbir günahı bulunmayan, hasbelbeşer yaptıkları günahları da Allah tarafından bağışlanan kimselerdir. İşte böyle olan kimseler kıyamet günü, herkesin güneşin sıcağı altında kavrulduğu gün, Arşın gölgesi altında bulunurlar. Bir kısım insanların da dünyada verdikleri sadakaların gölgesinin altında bulunup güneşin o yakıcı sıcağından korunacağı rivayet edilmektedir... Rabbim hepimizi cennet ehlinden eylesin. Amin.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz için teşekkürler...