MİLLETLERİN ÖLÜMÜ

İnsanlar gibi milletler de ölür ve yokluğa karışır. Dünya tarihi bunun örnekleri ile doludur. Hani firavun milleti? Nerede Nemrud'un kavmi?


Nasıl helak oldu gitti Ad ve Semud Kavmi! Kuran-ı Kerim o milletlerin helak olup yok olduğunu bir bir anlatır.


Tarih tekerrürden ibarettir. Ne oldu o koca imparatorluklar! Hani Bizans İmparatorluğu? Nerede kaldı Osmanlı İmparatorluğu? Bunlardan hiçbir eser ve emare kaldı mı? Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar hükümran olan son yüzyılın İngiliz İmparatorluğuna ne oldu? Nasıl da kabuğuna çekilip büyük Britanya adasında yaşamak zorunluluğunda kaldı? Geçmişteki debdebe ve şaşalı yaşamı ne oldu?Onların yok oluşu da tıpkı fertlerin, toplulukların yok oluşu gibidir. Onlar da fertler gibi, toplumlar gibi yaşarlar ve ölürler. Zira Allah onlara da tıpkı insanlar gibi bir ecel tayin, takdir ve tespit etmiştir.


Bu hususta ilahi ferman:


''Her ümmetin (helakleri için mukadder) bir eceli vardır. Ecelleri geldi mi artık bir saat ne geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.'' ( Yunus Suresi, ayet: 49)Bu ayeti kerimeden anlaşıldığına göre, her milletin tayin edilmiş bir eceli ve ömrü vardır. Ecelleri geldiği zaman, tıpkı fertler ve cemiyetler gibi yıkılmaya, yok olmaya mecbur olurlar. Var oluşları ellerinde olmadığı gibi yok oluşları da ellerinde değildir. Onları var eden Allah zamanları gelince yok etmeye de kadirdir.


İnsanlık tarihi yukarıda da arz ettiğimiz gibi, bunun örnekleri ile doludur...
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz için teşekkürler...