O GÜN İLK DEFA KAN DAVASI GÖRÜLECEK KUL AMELİNDEN HESABA ÇEKİLECEK

Allah'ın kıyamet günü insanlar arasında kul hakkı olarak göreceği mahkeme kan davasıdır. Diğer hakların alınması için mahkeme bundan sonra olur. Resul-i Ekrem (sav) buyuruyor ki:


- (Kıyamet günü) insanlar arasında ilk bakılacak dava kan davasıdır.


Kıyamet günü maktul kendisini öldürenin yakasından yapışır, hakkının alınması için Cenab-ı Hakka niyazda bulunur. Hiçbir kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Herkes hakkını alır. Kul hakkı Allah tarafından bağışlanmaz. Çünkü başkasının hakkını ondan affederse, diğerine yani hak sahibine zulmetmiş olur. Allah'u Teala asla zülm etmez. Çünkü o, ''.. ve ben kullara zulm eden değilim.'' buyurmuştur. Kıyamet günü amel bakımından insanların hesaba çekileceği çok mühim bir husus da namazdır. Namaz hakkındaki hesabını iyi veren kurtulacağını ve hesap vermeyenin perişan olacağını Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte Peygamber (sav) beyan buyurmaktadır:

-Kulun kıyamet günü amelinden ilk hesaba çekileceği şey namazdır. Eğer kul namazını güzel kılmış, hesabını da güzel vermiş ise, kurtulmuş, feraha ermiştir. Şayet hesabını güzel vermemişse perişan ve rüsfa olmuştur.İbn-i Ömer'den rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur:


Kulun kıyamet günü ilk hesaba çekileceği husus namazıdır. Eğer namazı tamam kılmış ise, tamam olarak yazılır. Eğer tam kılmayıp noksanı varsa Allah'ı Teala meleklerine : ''Bakınız (bakalım) kulumun nafile namazı var mıdır?Onunla farzını tamamlarsınız... buyurur.


Kul bundan sonra diğer amellerinden hesap verir. Namazdan sonra zekattan, zekattan sonra oruçtan .


Allah'u Teala kıyamet günü kuluna dört şeyden de sual eder:


Ömründen, ilminden, malından ve vücudunun sağlığından. Bunların nerelerden harcadığını kulundan sorar. Ebu Berzetel Esemmiyyi'den rivayet edilmiştir. Hz Peygamber (sav) :


-Kulun iki ayağı kaymaz ta ki ömrünün nerede geçirdiği, ilmi ile nasıl ve nerede amel ettiği, malını nereden kazanıp nerede harcadığı ve vücudunu nerede yıprattığı (kendisinden) sorulsun.


Kıyamet günü Allah'ın huzurunda hesaba çekileceğin gün ve Allah'ın sorusuna nasıl cevap vereceğini düşün. Sana malından soracak, ömründen soracak, her aldığın nefesten soracak. HAZIRLAN...


Alıp verdiğin nefesleri, Allah'ın yolunda O'na ibadette, taatte bulunurken mi  geçirdin? Yoksa Allah'ın sana yasak kılmış olduğu haramları şuursuzca işlerken, Allah'a asi olduğun halde mi? Bildiğinle amel edip etmediğinden sorulacaksın. Sahibi bulunduğun bütün servetinden sorulacaksın. Nereden, nasıl kazandın, nereye harcadın? Hepsinden teker teker hesaba çekileceksin. Her kuruşundan ayrı ayrı sorulacak olduğun servetini haram yerlerde harcama ki, sonra pişman olursun. Öyle pişmanlık ki, insana hiçbir faydası olmaz. İşte böyle faydasını göremeyeceğin pişmanlık günü, anı gelmeden önce pişman ol, eğer kötü yollarda bulunuyorsan kendine çeki düzen ver. Şüphesiz ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz için teşekkürler...