KIYAMET SÛRESİ MEALİ

Mekke'de inmiştir. 40 ayettir.


Rahman ve Rahim Olan Allah'ın adıyla

1- Yo... O kalkış gününe  kıyamete yemin ederim.

2- Yo... O pişman olan cana da yemin ederim.

3- İnsan, kemikleri bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor?

4- Evet, bir araya toplarız; parmaklarını düzeltip dizmeye bile kadiriz.

5- Fakat insan, insan ileride isyana devam etmeyi arzular.

6- '' O kıyamet günü ne zaman?'' diye sorar.

7- O göz, şimşek çaktığı zaman,

8- Ay tutulduğu vakit,

9- Güneş ve ay bir araya toplandığında,

10- İşte o gün insan, ''Nereye kaçmalı?'' de.

11- Hayır, hayır, hiçbir siper yok!

12- O gün, varılacak yer ancak Rabbinedir.

13- O gün insan, önceki ve sonraki yaptıklarıyla ayıltılır- haber verilir.

14- Doğrusu insan, kendine karşı bir şahittir.

15- Velev ki, kendi mâzeretlerini ortaya dökmüş olsa da.

16- Vahiy almak için acele edip, onunla dilini  kımıldatıp durma!

17- Çünkü onu bir araya toplamak ve okutmak bize aittir.

18- Biz onu okuduğumuz zaman, o Kur'an-ı takip et.

19- Sonra, yine açıklanması bize aittir.

20- Hayır, hayır! Siz, peşin olanı-hemen ele geçen dünyayı-seviyorsunuz.

21- Ahireti ise bırakıyorsunuz.

22- O gün, nice yüzler ışıldayıp parlar.

23- Rablerine bakarlar.

24- O gün, nice yüzlerde ekşir, pusarır.

25- Kendilerine, bel kıran bir muamelenin yapılacağını anlar.

26- Haır, hayır! Ne zaman ki o can köprücük-kemiklerine-dayanır.

27- ''Okuyacak kim var?'' denilir.

28- O an, ayrılma vaktinin geldiğini sezer.

29- El ayak, bacak bacağa dolaşır.

30- İşte  gün sevk, sadece Rabbinedir.

31- Fakat o, ne sadaka verdi, ne namaz kıldı.

32- Ama o yalandı ve yüzünü döndü.

33- Sonra da, kasıla kasıla ailesine gitti.

34- Sana o bela gerektir, gerek

35- Evet o bela gerektir, gerek.

36- İnsan, başı boş bırakılacağını mı sanıyor?

37- O, dökülen bir damla meniden ibaret değil miydi?

38- Sonra bir kan pıhtısı oldu. Derken yaratıp-biçim verdi, sonra da tesviye etti-bütün azalarını düzeltti.

39- Ondan, iki şey; erkek ve dişi yaptı.

40- Artık o, ölüleri diriltmeye kadir değil midir?