Ana içeriğe atla

Yayınlar

Ocak, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

ÖLDÜKTEN SONRA TEKRAR DİRİLMEK

Ebedi hayat olan ahiret hayatını yaşamak için insanın, öldükten sonra tekrar dirilmesi gerekir. Kuran-ı Kerim'de bu husus hakkında varid olan ayetler muvacehesinde tekrar dirilme muhakkak olacaktır. Buna inanmayan mü'min olmaz.İmanın şartlarından biri de, öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmaktır. Öldükten sonra tekrar dirilmeye (Ba'su badel mevte), Allah-u Teala'nın, inayeti ilahiyesini tekmil için luzüm vardır. Bu da ahiret gününe iman etmeye icap ettirir. Ahiret gününe iman etmek, Allah'a iman etmek demektir. Ahiret gününe inanmayan Allah'a da inanmamış ve Allah'ın gönderdiği Peygamberi tasdik etmemiş olur.Ahiret günü İsrafil (AS)'ın su'ra birinci defa üflemesinden, ikinci defa üflemesine ve ondan sonra cennet ehlinin cennete, cehennem ehlinin de cehenneme girmesine kadar geçen zamandır. Veyahut, nefha-i saniye (ikinci üfleme) den başlayarak sonsuz olarak devam edip giden zamandan ibarettir. Birinci ve ikinci defa su'ra üflemesinin aras…

KEVSER HAVUZU

Mahşer yerinde her Peygamberin havuzu vardır. Kendisine inananlar ile Cennete girmeden önce, o havuzdan içerler. Sevgili Peygamberimiz Muhammed (as)'ma mahsus olan ''KEVSER HAVUZU'' dur. Büyüklüğü bir aylık yol gibidir. Suyu sütten daha beyaz, kokusu miskten daha güzeldir. Etrafındaki kadehler, yıldızlardan daha çoktur. Bir içen, Cehennemde olsa bile, bir daha susamaz. Peygamber Efendimiz:


''Ben sizden önce havuza varıp, sizi orada beklerim. Havuzuma gelip ondan içen, artık bir daha susamaz. Susamayan kimse Cennete girer.


''Benim havuzumun dört ruknu vardır. Biri Ebubekir'in (ra) nezaretinde, ikincisi Ömer'in (ra) kontrolünde, Üçüncüsü Osman'ın (ra) gözetmesinde, dördüncüsü  Ali'nin (ra) nezaretindedir. Ebu Bekir'i sevip, Ömer'e buğz edene Ebu Bekir havuzdan su vermez. Ömer'i sevip, Ebu Bekir'i sevmeyene Ömer su vermez. Osman'ı sevip Ali'ye buğz edene Osman yudum su vermez. Ali'yi sevip Osman'a buğz ede…

MAHŞERDE HERKES AMELİNE GÖRE MUAMELE GÖRÜR

Kıyamet günü, mahşer yerinde herkes ameline göre muamele görür. Dünyada iken Allah'u Teala'nın emirlerini görmeyeneler kör, işitmeyenlerde sağır olarak yaratılıp haşrolunacaklardır. Allah'ın yasak kılmış olduğu hususlarda kaçınmayan, Allah'a asi olarak yaşayan ve böylece tevbe etmeden ölen kimselerin yüzleri kapkara olarak mahşerde bulunurlar. Cenab-ı Hak buyuruyor ki:


- Kim bu dünyada kör olursa o, (kimse) ahirette de kördür, yolca da şaşkın ve sapıktır.

- Her kimde benim zikrimden (Kuran'ımdan) yüz çevirirse, ona dar bir geçim vardır ve onu kıyamet günü kör olarak hasrederiz.

(O kimse) şöyle der: ''Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin. Halbuki ben gözlü idim, görüyordum.''


Allah buyuruyor ki: '' Cezan böyle, sana ayetlerimiz geldi de onları unuttun. İşte (onları unuttuğun gibi) bugün de öylece unutuluyorsun. (Körlük ve azap içinde bırakılıyorsun).Bu iki ayeti celile ne kadar açık olarak beyan ediliyor kafir, asi ve mücrim olanların kıy…